Scroll

Hammeren Boligpark, Eneboligtomt

Eneboligtomt i landlige omgivelser. Gode solforhold, ingen byggeklausul!

Adresse

Hammermyra 69

8626 Mo i Rana

Beliggenhet, adkomst

Hammeren Boligpark ligger i et stille og rolig boligområde i landlige og naturskjønne omgivelser ca. 5 km utenfor sentrum av Mo i Rana. På Hammeren er det kombinasjon av bolig og landbruk, og man er omkranset av en flott natur samtidig som man er nær bylivet. Kun en spasertur unna er populære Klokkerhagen som er et flott fritidsområde året rundt som blant annet tilbyr et fantastisk turløypenett, badeplasser, volleyballbane, plassbygget grill og lekeplass - virkelig et rekreasjonsområde for alle aldersgrupper. Hammeren er tilknyttet Gruben skolekrets, avstand om lag 4 km.
Adkomst til boligparken er fra Regnbuen.

Nærområdet

Hammeren Boligpark grenser mot eksisterende bebyggelse, og vil være en forlengelse av et allerede veletablert boligområde. Barnevennlig og naturskjønne omgivelser som er kombinert med bolig, natur og landbruk. Det er en frihetsfølelse å bo så stille og landlig til, samtidig som sentrumslivet og Mo i Ranas øvrige fasiliteter bare er en liten kjøretur unna.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Hammeren Boligpark

Helgeland Bolig AS i samarbeid med Rede Eiendomsmegling AS har endelig gleden av å få presentere Hammeren Boligpark. Et helhetlig og nytt boligområde i naturskjønne omgivelser på Hammeren.

Hammeren har en sunn befolkningssammensetning med kombinasjon av barn, ungdom, voksne og eldre- og nettopp derfor tilbyr Hammeren Boligpark ulike boligformer slik at den gode befolkningssammensetningen skal kunne fortsette. Boligparken skal være for alle aldersgrupper, og omfatter derfor eneboligtomter, leiligheter i ulike størrelser samt rekkehus. Det blir flere byggetrinn, og eneboligtomtene er først ute for salg. Her er det ingen byggeklausul!

Hjemmeside Hammeren Boligpark

Se for øvrig mer informasjon, og følg fremdriften for boligparken på www.hammerenboligpark.no.

Tomtebeskrivelse

Areal og eierform

706 kvm - eiet tomt iht. matrikkelbrev.

Matrikkelbrev ligger vedlagt i salgsoppgaven

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Reguleringsplan

Hammeren Boligpark ligger i et område regulert til boligformål som grenser mot LNFR område.

Gjeldende reguleringsplan 3074 "Detaljregulering for Hammeren, øst for idrettsplass" med ikrafttredelse 16.11.2017 ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Kommunedelplan datert 28.11.2013 kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Hammeren Boligpark realsameie

Det opprettes et realsameie for Hammeren Boligpark som alle eierne i boligparken blir en del av. Hver eneboligtomt får en eierandel på 1/52. Vedtekter for realsameiet samt forslag til driftsbudsjett ligger vedlagt i salgsoppgaven, og omfatter blant annet; vedlikehold av vei og lekeplass, felles renovasjonsanlegg, brøyting, strøing og eiendomsskatt. Årlig kostnad er estimert til kr. 5 645. Vedtektene vil bli tinglyst på hver enkelt eneboligtomt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen avtalt overtagelsen finner sted.

Andre opplysninger

Vei, vann og avløp:
Hammeren Boligpark blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat vei innad i boligparken.
Det vil bli lagt vann og avløpsledninger til tomtegrense. Kjøper må selv besørge tilknytning og kostnader forbundet med dette til Rana Kommune.

Strøm:
Trekkrør inntil tomtegrense. Tilknytningsgebyr tilkommer og bekostes av kjøper.

Fiber:
Trekkrør inntil tomtegrense. Tilknytningsgebyr tilkommer og bekostes av kjøper.

Renovasjon:
Boligparken får eget og felles renovasjonsanlegg. Renovasjonsutgifter betales via realsameiet.

Byggesøknad
Kjøper må søke kommunen om godkjenning for oppføring av bolig etter gjeldende regler. Kjøper er selv ansvarlig og bærer risikoen for nødvendige tillatelser, godkjenninger og gebyrer i den forbindelse.

For mer informasjon, ta kontakt med vårt meglerkontor!

Avtale om kjøp


Avtale om kjøp inngås ved signering av midlertidig kjøpekontrakt på meglerkontor.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er". Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Meld interesse

Takk for din henvendelse!
Oops! Noe gikk galt ved innsending av skjemaet.

Andreas Lund

Daglig leder / Eier