Scroll

Kirkegata 7

Nærmere byen kommer man ikke! Byggingen er godt i gang!

Kort om eiendommen

Kirkegata 7 borettslag. 36 moderne og flotte leiligheter med livsløpsstandard midt i sentrum av Mo.

Et enklere liv!
Her slipper man snømåking, klipping av gress, vedlikehold og man har alt av butikker/underholdningstilbud rett utenfor døra.

Innhold

Kirkegata 7 består av 36 leiligheter, næringsareal og felles parkeringskjeller. Eiendommen har 5 etasjer.

Leilighetene er fordelt slik:

3 stk 2-roms leiligheter, 28 stk 3-roms leiligheter og 5 stk 4-roms leiligheter.

Leilighetene er gjennomgående og de store vindusflatene slipper inn maksimalt med lys, og sommeren kan nytes til de fulle på de store balkongene. Det tilbys god kvalitet, velprøvde løsninger og et gjennomtenkt bomiljø som gir gode rammer for en svært behagelig hverdag. Livet blir lettere når du kan ta heisen fra parkeringsanlegget i kjelleren og opp til svalgangen hvor leilighetene ligger.

Det følger med en parkeringsplass og en sportsbod til hver leilighet.

Standard

Leilighetene vil få følgende standard.

Entrê
Gulv: Flis 30x30.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Takarmatur/ Porttelefon.
Vannbåren varme.

Gang
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Røykdetektor. Vannbåren varme.

Kjøkken
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Takarmatur/ Lysarmatur med dobbelt stikk under overskap på kjøkken. Ett greps kjøkkenbatteri, Oras Classica el. tilsv. Vannbåren varme.

Kjøkkeninnredning er designet av interiørdesigner og leveres i et moderne uttrykk Plassering av ventilasjon, sluker og vanntilførsler er fast og kan ikke endres. Hvitevarer er inkludert i leveransen. Alle hvitevarer er i integrert utførelse. Komplett kjøkken inkluderer: platetopp, komfyr, oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys.
Vegg mellom benkeplate og overskap leveres sparklet og malt.
Kjøkkenventilator tilpasset øvrig innredning. Benkeplater leveres i laminat. Innredning leveres som vist på egen kjøkkentegning for de
enkelte leilighetene. Dette legges ikke ved prospekt, men tas i tilvalgsprosessen. Alle skap leveres med demping og justerbare hengsler.

Stue
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Røykdetektor. Uttak for TV/internett. Vannbåren varme. Utgang til terrasse/ balkong.

Bad
Gulv: Flis 30x30. Mosaikk i nedsenkt i dusjgrube.
Vegger: Flis 20x40. Mosaikk i ett felt på vegg.
Himling: Våtromstak Takarmatur.
Dobbel stikkontakt. Speilbelysning. Uttak for vaskemaskin (gjelder kun
leiligheter uten vaskerom). Varmekabel i gulv.

Vaskerom (kun enkelte leiligheter)
Gulv: Flis 20x20, Sokkelfliser.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Takarmatur.
Stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. Uttak for vaskemaskin,
Utslagsvask. Vannbåren varme.

Bod (kun enkelte leiligheter)
Gulv: Parkett
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Takarmatur. Doble stikkontakter.
Ingen varmekilde. Det leveres stikkontakt for panelovn.

Soverom
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt. Takarmatur. Ingen varmekilde. Det leveres stikkontakt for panelovn.

Terrasse/ Balkong
Gulv: Tremme- golv på betong.
Himling: Ubehandlet betong himling / Evt lydhimling der det er krav.
Utelamper. Dobbel stikkontakt. Innglassing er tilvalg.

Bod på terrasse/ balkong
Gulv: Tremme- golv på betong.
Himling: Ubehandlet betong himling.


Innbo, løsøre og brunevarer som fremkommer på tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven.

Sportsboden er låsbar og oppføres med skillevegger med heldekkende plater. Gulv i betong.

Viser til leveransebeskrivelsen for enda flere detaljer om bygget/leilighetene.

Bygningsinformasjon / byggemåte

Inngangsparti, trapper og heis
- Felles hovedinngangsdører utføres i aluminium med glass i hovedfelt. Øvrige fellesdører fra
garasje, sluse, trapperom etc. utføres i henhold til forskriftskrav.
- Trappe- og heisrom bygges i betong eller mur og eller malt tre
- Utvendige trapper, rekkverk på svalganger er i stål.
- Det leveres heis med standard innredning i heiskupé og med automatiske dører. Heis
tilfredsstiller krav ift. Sykebåre.
Borettslaget overtar servicekontrakt med heisleverandør.
- Postkasseanlegg leveres med systemnøkkel
- Belysning på vegger og i tak monteres i henhold til forskriftskrav

Vegger hvor det er trepanel, vil bli levert med Royalimpregnert kledning, samt noe malt kledning
som er grunnet og malt 2 strøk der uttrykket på bygget tilsier at det skal være malt kledning.
Det kan også bli noe platekledning/malt brannpanel der det er brannkrav som leveres ferdig
behandlet.
Det vil bli noen søyler for bæresystem på balkong/svalgang.
Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil bli bestemt senere i prosjekteringsfasen.

Yttervegger utføres med isolert bindingsverk.

Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie aluminiumsbelagte trevinduer med klart energiglass.
Terrassedører leveres malte og med klart energiglass.
Karmene leveres hvit innvendig.
Gerikt/belistning leveres med synlig stiftehull.

Dekkene mellom leilighetene er utført med betong.
Gulv i parkeringskjeller utføres i betong- og / eller belegningsstein.
Gulv i sportsbod leveres med impregnert (støvbundet) betong.

Yttertaket er isolert på oversiden og tekket. Gesimser leveres med beslag og takrenner og
nedløpsrør leveres i metall.

Gulv på terrasse leveres med overflate av Møre Royal og kombinasjon av glassrekkverk/tett
rekkverk i annen utførelse.

Gangadkomst til leilighetene og felles innkjøring til parkeringskjeller leveres med asfaltdekke.


For komplett beskrivelse, se selgers leveranse-/byggbeskrivelse som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Oppvarming

Leilighetene får vannbåren gulvvarme i entre, gang, stue og kjøkken. I de leilighetene der det er vaskerom er det vannbåren gulvvarme. Vannbåren varme leveres Mo Fjernvarme. Elektriske varmekabler på bad.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i sentrum med kort vei til alt av byens fasiliteter. Her kan du nye det urbane liv med å besøke teater, restauranter eller gå en fin tur langs strandpromenaden.

Adkomst

Enkel og god adkomst til både inngangsparti og parkeringskjeller.

Parkeringsforhold

Det følger med en parkeringsplass pr. leilighet i felles parkeringskjeller. Parkeringsplassene fordeles av utbygger. Næringsarealet vil disponere egne parkeringsplasser i parkeringsanlegget og vil følgelig ha nødvendige rettigheter i denne forbindelse.

Det er 2 handikapplasser. Tildeling av handikap plasser gjøres av styret og man må kunne dokumentere at man har behov for handikapplass.

Port i parkeringskjeller har elektrisk portåpner og det følger med en portåpner pr. leilighet.

Regulering

Detaljregulering for Fr. Nansens gt 10 og 12 og Kirkegata 7. Plan ID 2039

Vei, vann og kloakk

Offentlig vei, vann og avløp.

Ferdigattest

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger stopper kjøpers eventuelle krav om dagbøter.

Leilighetene overleveres med ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Generelle forhold

Selger tar ingen forbehold om oppstart bygging, da bygging er vedtatt.


Alt treverk er hygroskopisk, dvs. at det har en naturlig evne til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med naturlig uttørking og
akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende
relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider.
Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli
akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessige feil, eller feil utførelse i byggeperioden.
I hjørner kan det oppstå sprekk og riss som følge av normal tørk og krymp av bygningsmaterialer.
Det tas forbehold om justeringer i materialvalg uten at dette forringer kvaliteten.
Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveringsbeskrivelsen som følge av
endring i offentlige krav og endelige offentlige godkjenninger, samt at det pr. dato gjenstår noe
prosjektering, videre bearbeiding og detaljering ved arkitekt og rådgivere. Eventuelle endringer
skal ikke i vesentlig grad endre leilighetens verdi.
Det tas forbehold om at planskisser og illustrasjoner kun er ment som et forslag, og at den endelige leveransen kan avvike fra dette. Der det er avvik mellom planskisser og leveransebeskrivelse, er det leveransebeskrivelsen som gjelder. Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere møbleringsmuligheter osv., men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen, er ikke inkludert i leveransen. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av uteomhusareal, materialvalg og fargevalg på bygningene samt utvendige og innvendige fellesarealer.

Felleskostnader inkluderer

Renter på fellesgjeld, komm.avg, HAF, felles bygningsforsikring, vask av fellesarealer, honorar til forretningsfører og avsetning til vedlikehold.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1833
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 521

Kommunenr: 1833
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 581

Meld interesse

Takk for din henvendelse!
Oops! Noe gikk galt ved innsending av skjemaet.

Andreas Lund

Daglig leder / Eier